Tuesday, September 26, 2023

Tag: Người Bảo vệ Nhân quyền

Người Bảo vệ Nhân quyền: Việt Nam ‘đang giam giữ 239...

VOA Tiếng Việt Báo cáo mới nhất của tổ chức Người Bảo vệ Nhân quyền (Defend the Defenders) nói rằng Việt Nam đang giam giữ...