Friday, June 2, 2023

Tag: Ngân hàng Thế giới

Ngân hàng Thế giới tính khống số kiều hối về Việt...

VOA 12/09/2019 Phạm Chí Dũng Sau rất nhiều lần bị dư luận nghi ngờ về tính dối trá của số liệu kiều hối về Việt Nam...