Thursday, June 1, 2023

Tag: negative

Tổng thống Trump âm tính với COVID-19

Pham Hong Phuoc Sáng sớm Chủ nhật 15-3-2020, sư tỷ đồng môn trung học của mình ở Michigan gửi cho tôi coi thư báo tin...