Thursday, February 9, 2023

Tag: Mỏ dầu Cá Rồng Đỏ

CÁ RỒNG ĐỎ VÀ NHỮNG HẬU QUẢ ĐAU ĐỚN

Chu Vĩnh Hải Một nguồn tin cực kỳ khả tín và có trách nhiệm ở Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam ( PVN)...