Saturday, September 30, 2023

Tag: Mẹ Nấm

Tết tù và những lời ca vang lên sau song sắt

QUỲNH NGUYỄN Ba ngày Tết trong tù ngày nào Quỳnh cũng hát bài “Ly rượu mừng” của nhạc sĩ Phạm Đình Chương cho các bạn...

Dân Việt sao đành bỏ quê cha?

Quê Cha Đồng hương người Việt tại San Diego gặp gỡ Mẹ Nấm Nguyễn Ngọc Như Quỳnh View: 171 - Quê Cha    22/01/2019 07:01:35 am Tất...