Wednesday, November 29, 2023

Tag: Manfred Krug

Chúng ta cần nhiều Krug

Tho Nguyen Hôm nay báo Đức nhắc đến ngày 20.6.1977, 43 năm trước, khi nghệ sỹ Manfred Krug rời bỏ nước CHDC Đức, sang Tây...