Saturday, September 23, 2023

Tag: Mạch Vãn Chu

Chủ tịch Huawei cảnh báo sẽ thôi luôn ‘đối tác toàn...

BBC Chủ tịch tập đoàn Huawei vừa đưa ra cảnh báo công ty của ông có thể sẽ rút khỏi Mỹ và Anh nếu như...