Saturday, April 13, 2024

Tag: luật sư Trần Văn Tạo

Về kết quả giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải,...

PHỤ NỮ Thứ tư, ngày 13/05/2020 PNO - Sáu năm trước, luật sư Trần Văn Tạo, nguyên Phó giám đốc - Thủ trưởng cơ quan điều...