Monday, October 2, 2023

Tag: Luật sư Trần Bá Học

Cả trăm người vây kín khi Nguyễn Hữu Linh rời tòa

BÁO MỚI 25/06/19 06:00 GMT+7 Cảnh Nguyễn Hữu Linh chạy trốn ống kính phóng viên Bước xuống xe, ông Linh chạy thẳng lên nhà vệ sinh...