Saturday, April 20, 2024

Tag: Luật gia Đặng Đình Thịnh

Sai sót trong điều tra vụ án Hồ Duy Hải có...

VIETNAMNET Liên quan đến vụ án Hồ Duy Hải, các luật sư cho rằng, các sai sót trong điều tra, nếu được bỏ qua có...