Tuesday, September 26, 2023

Tag: LS Nguyễn Thị Dương Hà

Đơn tố cáo khẩn cấp chính quyền Hà Nội giả mạo...

LS Nguyễn Thị Dương Hà Ngày 23/10/2014, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Ủy ban nhân dân thành phố...