Wednesday, November 29, 2023

Tag: LS Luân Lê

NHỮNG TÌNH TIẾT CẦN ĐIỀU TRA THẤU TỎ

Luân Lê Điểm mấu chốt trong việc phải thực nghiệm điều tra đối với việc đẩy xăng và gây cháy là làm sao một chiếc...

VI HIẾN

Luân Lê Người ta không chỉ sơ suất một lần, mà những nhiều lần - cả con dao lẫn cái thớt đều bị “sơ suất”...

KẾT QUẢ VỤ HỒ DUY HẢI, THẤY GÌ Ở HAI CHỮ:...

LS Lê Ngọc Luân  17/17 vị Thẩm phán Tối cao đã ra phán quyết không huỷ án điều tra và khẳng định "có vi phạm...