Monday, September 25, 2023

Tag: Lê Trương Hiền Hoà

Lê Trương Hiền Hòa, con trai cựu Bí thư Thành ủy...

TIẾNG DÂN Đinh Hồ Tiên Sa 1-12-2019 Lê Trương Hiền Hoà, GĐ Trung tâm xúc tiến Du lịch TP HCM. Photo Courtesy sinh ngày 5/2/1984, quê xã...