Tuesday, April 23, 2024

Tag: LÊ GIANG TRẦN

THÁNG MƯỜI NHỚ CON

Lê Giang Trần THÁNG MƯỜI NHỚ CON 1. Sinh Nhật Vương Giang Thanh An tháng 10 Con gái Út sinh 1975 Lúc đất nước rất u trầm Rồi vượt biển...

PHA VÀO

LÊ GIANG TRẦN 1. Nắng pha sang khóm hồng tươi Mấy bông khuất nắng bồi hồi trông theo Pha em vào nắng mỹ miều Pha tôi vào một bóng...