Thursday, December 7, 2023

Tag: “Last Days of the Mighty Mekong”

ĐBSCL hạn mặn: 96.000 hộ dân thiếu nước sinh hoạt, 80.000...

TINH HOA Tình hình hạn mặn ở miền Tây đang vượt mốc lịch sử hồi năm 2016. Dự kiến sẽ có khoảng 80.000 ha cây...

CHÚNG TA ĐANG CHỨNG KIẾN NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG CỦA DÒNG...

Are We Seeing the Mekong Rivers Last Days? A book review of Last Days of the Mighty Mekong, Brian Eyler, Zed 2019. Ông Brian Eyler, Giám đốc...