Saturday, September 23, 2023

Tag: lao động cưỡng bức

Lao động của phạm nhân không thuộc phạm vi điều chỉnh...

BÁO DÂN SINH Luu Binhnhuong ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng : Quan điểm chung là, khi đã ký Công ước 29 /1930 thì có quyền bảo lưu. Những...