Wednesday, November 29, 2023

Tag: LÀNG BÁO RỐI REN.

LÀNG BÁO RỐI REN…

Trúc Giang Hậu trường báo chí ở Sài Gòn, nói hơi quá một chút, dường chừng có gì đó như một thế giới ngầm kiểu...