Thursday, June 1, 2023

Tag: kỷ luật Tất Thành Cang

Cử tri đề nghị cách chức thành ủy viên, đại biểu...

RFA Theo tin của VTC News, tổ đại biểu quốc hội TPHCM tiếp xúc cử tri ở quận 9 gồm có ông Phan Nguyễn Như...