Saturday, March 2, 2024

Tag: Kiều hối

Ngân hàng Thế giới tính khống số kiều hối về Việt...

VOA 12/09/2019 Phạm Chí Dũng Sau rất nhiều lần bị dư luận nghi ngờ về tính dối trá của số liệu kiều hối về Việt Nam...

Hỗn loạn số liệu kiều hối trong giới chóp bu

VOA 04/02/2019 Phạm Chí Dũng Trong hai năm 2017 và 2018, số kiều hối về Việt Nam rất có thể đã giảm thê thảm, chỉ còn...