Monday, March 27, 2023

Tag: không có tự do

Freedom House: Việt Nam nằm trong nhóm “không có tự do”...

RFA   Tổ chức nhân quyền Freedom House vừa công bố báo cáo xếp loại thường niên về Tự do trên toàn cầu năm 2023. Trong...