Thursday, April 18, 2024

Tag: KHI CHÚNG TA: KHÔNG CÒN TRẺ!

KHI CHÚNG TA: KHÔNG CÒN TRẺ!

BẠCH CÚC 4 năm về trước Người và tôi dắt tay nhau lang thang lạc về vùng biển vắng, Người bảo: Ừa vậy là sắp già...