Tuesday, April 23, 2024

Tag: Khẩu trang

Những “ông tướng” không chịu đeo khẩu trang

Khẩu trang che mặt là một công cụ lợi hại, nhưng các cơ quan y tế không nên bỏ qua những lý do khiến...