Monday, October 2, 2023

Tag: kêu gọi lãnh đạo WHO từ chức

Thỉnh nguyện thư kêu gọi lãnh đạo WHO từ chức đạt...

VOA Việt Ngữ Đã có hơn một triệu người, trong đó có nhiều người Việt, ký vào thỉnh nguyện thư, yêu cầu Tổng giám đốc...