Thursday, December 7, 2023

Tag: kết quả kiểm toán

Bộ Chính trị đồng ý tăng thêm hơn 50.000 tỷ đồng...

BẠCH HOÀN Các báo gỡ hết tin Bộ Chính trị duyệt mức đầu tư hơn 95.000 tỉ đồng cho hai tuyến Metro ở TP.HCM rồi. Đây...