Sunday, March 3, 2024

Tag: Ke Huy Quan

Trường hợp Ke Huy Quan: ‘Ơn’ này đảng ngại, không dám…...

Blog VOA Trân Văn Tuần này, hệ thống truyền thông chính thức tại Việt Nam đồng loạt “đục bỏ” hai từ “gốc Việt” trong các tin,...