Friday, March 1, 2024

Tag: Jomsom

4542 dặm xa nhà…

Chan La Cà Jomsom, Mustang, Nepal nơi ngôi làng Phật giáo Thini bình yên bắt nguồn từ tiếng Tây Tạng nằm cạnh dãy tuyết sơn...