Tuesday, February 27, 2024

Tag: Jimmy Sham

Biểu tình Hong Kong: Lãnh đạo Jimmy Sham bị ‘tấn công...

BBC Nhà lãnh đạo của một trong những tổ chức ủng hộ dân chủ lớn nhất Hong Kong đã được đưa đến bệnh viện sau...