Friday, March 1, 2024

Tag: JERUSALEM

JERUSALEM, DO THÁI (Phần 2)

Giao Thanh Pham (Tập thứ 57b) Địa hình của Jerusalem không rộng lắm, chưa tới 50 dặm vuông, khoảng hơn 125km vuông tính cả Old lẫn...