Tuesday, March 21, 2023

Tag: “influencer”

Ảnh hưởng như thế nào của những người… có sức ảnh...

Mạnh Kim Mạng xã hội đã tạo ra nhiều khái niệm mới trong đó “influencer” và “KOL” (Key Opinion Leader) – hai từ thời thượng...