Thursday, December 7, 2023

Tag: Huỳnh Thị Tố Nga

HAI CÔNG DÂN YÊU NƯỚC CHỊU ÁN 14 NĂM TÙ GIAM

Phạm Thanh Nghiên (Phạm Thanh Nghiên) Sáng nay 28/11/2019, toà án cộng sản tại Đồng Nai đã mở phiên sơ thẩm xử (mà không) xét đối...