Saturday, April 13, 2024

Tag: Hugo Chavez

Venezuela – Ảo tưởng của nền kinh tế

An Nam Yakukohaiyo Kết cục thảm hại của nền kinh tế Venezuela đã được các nhà kinh tế học dự đoán từ nhiều năm trước,...

CON ĐƯỜNG MỚI ĐANG MỞ RA CHO VENEZUELA

Selena Zen Ngày 11/1/2019 vừa qua, ông Juan Guaidó, tân Chủ tịch Quốc hội Venezuela, cùng với Quốc hội và Đảng Ý chí Phổ biến...