Thursday, December 7, 2023

Tag: Hongkong

22h00 : Dù Vàng Hồng Kông : “LỜI NHẮN TỪ POLYU”

Võ Hồng Ly 17.11.2019 22h00 : Dù Vàng Hồng Kông : "LỜI NHẮN TỪ POLYU" Khi mọi người đang nói “Hãy là nước”, hãy rời đi...