Tuesday, February 27, 2024

Tag: Hồng vệ binh

VỀ QUAN ĐIỂM “BẢO VỆ NỀN TẢNG TƯ TƯỞNG CỦA ĐẢNG”

An Viên Những người trung thần chế độ mà quyền lực là độc tôn biến mình thành một “con chó” , để khi lãnh đạo...