Wednesday, May 31, 2023

Tag: Hoàng Mỹ Uyên

“Giọt nước mắt thương dân, dân mình phận long đong”

Hoàng Mỹ Uyên 27 tháng 4, 2016 Ngày Paris có biến, tôi thấy FB tràn ngập avatar hướng về Paris. Tôi có xót xa cho đồng...