Saturday, March 2, 2024

Tag: hỏa tiển đạn đạo chống hạm DF-21D

Kho hỏa tiễn ngày càng nhiều của Trung Quốc khích lệ...

RFA Kho hỏa tiễn ngày càng nhiều của Trung Quốc khích lệ Bắc Kinh xâm chiếm thêm ở Biển Đông. Mạng báo Philstar của Philippines vào...