Saturday, March 2, 2024

Tag: hòa thượng Thích Quảng Độ

Tang lễ của hòa thượng Thích Quảng Độ, những điều bây...

Nguyen Khanh cùng với Thích Ngộ Chánh. Trải qua 3 ngày, đám tang của hòa thượng Thích Quảng Độ có vẻ như đã diễn ra...