Monday, March 27, 2023

Tag: Hòa thượng Thích Ngộ Chánh

Tang lễ của hòa thượng Thích Quảng Độ, những điều bây...

Nguyen Khanh (RFA) --------------- Ít ai biết rằng, vào ngày đầu của tang lễ tại Chùa Từ Hiếu, khi giăng băng-rôn có dòng chữ “Giáo hội Phật...