Wednesday, November 29, 2023

Tag: Hiệp Hai ở Bãi Tư Chính bắt đầu: Tàu Hải Dương 8 quay trở lại !

VNTB- Hiệp Hai ở Bãi Tư Chính bắt đầu: Tàu Hải...

Phương Thảo (VNTB) - Theo Reuters đưa tin, ngày 13 tháng 8 tàu khảo sát của Trung Quốc đã quay trở lại vùng đặc quyền...