Sunday, March 26, 2023

Tag: Hải Dương 4

Tàu chiến Mỹ, tàu kiểm ngư Việt Nam, tàu Hải Dương...

TUỔI TRẺ TTO - Hình ảnh do Hải quân Mỹ công bố cho thấy tàu USS Gabrielle Giffords và một tàu kiểm ngư Việt Nam...