Thursday, December 7, 2023

Tag: Hà Vũ

Từ Công Phụng: ‘Chỉ có tình yêu mới làm nên giá...

VOA Hà Vũ Từ Công Phụng là một trong những nhạc sĩ được yêu thích từ thập niên 1960, 1970. Nhạc của ông lãng đãng, bàng...