Thursday, December 7, 2023

Tag: Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ nhân quyền Hong Kong

Hạ viện Mỹ thông qua dự luật bảo vệ nhân quyền...

BBC Hạ viện Hoa Kỳ đã chính thức biểu thị sự ủng hộ phong trào dân chủ Hong Kong bằng việc thông qua dự luật...