Thursday, December 7, 2023

Tag: HÀ TĨNH – MỘT VỤ ÁN VI DIỆU

HÀ TĨNH – MỘT VỤ ÁN VI DIỆU

Vụ cởi truồng kêu oan. Lẽ nào..?! (Fb Hoài Thạch Sơn). Ngày 9/6/2020 tại Hà Nội, có hai người: một nam, một nữ cởi truồng, chặn đoàn...