Tuesday, February 27, 2024

Tag: Hà Sĩ Phu

Câu đối viếng Lễ tang cụ Lê Đình Kình

Hà Sĩ Phu Chân dung cụ Lê Đình Kình. Photo Courtesy Xin gửi Câu đối đến Lễ tang cụ Lê Đình Kình: CÂU 1: (viếng cụ Lê...

THOÁT TRUNG LÀ CON ĐƯỜNG MÀ NHÀ NƯỚC và NHÂN DÂN...

HÀ SĨ PHU Thoát Trung là chống lại con đường Bắc thuộc mới đang hiện ra ngày càng khốc liệt. Sự nghiệp chống xâm lược...