Wednesday, December 6, 2023

Tag: GS Võ Đại Lược

GS Võ Đại Lược: VN tính làm đường sắt cao tốc...

VOA Tiếng Việt Hai bộ của Việt Nam đưa ra dự toán riêng rẽ về đường sắt cao tốc và đường sắt tốc độ cao...