Thursday, December 7, 2023

Tag: GS Pham Minh Hoang

KHI THẦY GIÁO PHẢI ĐỚN HÈN

Từ facebook TS Nguyen Ngoc Chu: Cách hành xử của ông Phạm Tấn Hạ với em sinh viên Trương Thị Hà như một mũi tên...