Thursday, December 7, 2023

Tag: Giao Thanh Phạm

THỂ CHẾ DÂN CHỦ (DEMOCRACY) CHÊNH VÊNH BÊN BỜ VỰC THẲM..

Sự Thật Lề Đường đã thêm một ảnh mới vào album: Joe Biden for President. Giao Thanh Phạm (Bài viết dựa trên kiến thức và chính...