Thursday, December 7, 2023

Tag: GIÁM SÁT VÀ SỈ NHỤC

GIÁM SÁT VÀ SỈ NHỤC

Dịch giả: Hoàng Thủy Ngữ 12-8-2019 Một hệ thống xếp hạng, gọi là “tín dụng xã hội”, đang được thử nghiệm tại một số nơi ở...