Thursday, December 7, 2023

Tag: Giải Tự do Báo chí trong hạng mục Tầm ảnh hưởng

Phạm Đoan Trang đạt giải Tự do Báo chí 2019 của...

VOA Tiếng Việt Tối ngày 12/09/2019 tại Berlin, Tổ chức Phóng viên Không biên giới (RSF) đã chính thức trao giải Tự do Báo chí...