Tuesday, February 27, 2024

Tag: Gia Định Báo

PETRUS KÝ – NGƯỜI LÀM BÁO VĨ ĐẠI

Báo Sạch Hơn 150 năm trước, Nhà báo Trương Vĩnh Ký khắc khoải với nỗi cô đơn không người chia sẻ khi mang tiếng tay...