Monday, December 5, 2022

Tag: featured

1984 của Orwell: Cẩm nang 6 bước cai trị dành cho...

LUẬT KHOA By Vi Yên 17/03/2018 Ngay sau khi chiến tranh Thế chiến II kết thúc, George Orwell đã tự hỏi rằng nước Anh sẽ ra sao...